Wie zijn we?

Eerste leerjaar A - MENS

Wil je je verdiepen in boeiende maatschappelijke thema's, zoals de verschillende levensfases en vluchtelingen? Wil je onderzoeken welke voeding je best eet, hoe je voldoende beweegt, hoe je EHBO toepast, hoe je hersenen werken en welke trucjes je kunnen helpen om dingen beter te onthouden? Dan zit je goed bij MENS!

Brede eerste graad

We kiezen voor een brede, oriënterende eerste graad, waarin je maximaal de kans krijgt om te ontdekken waar je talenten liggen. Om een goede keuze te kunnen maken voor een studierichting in het derde jaar, is het belangrijk dat je weet waar je goed in bent en wat je graag doet. Dan kan je heel gericht op zoek gaan naar een studierichting op het juiste abstractieniveau binnen het domein waar jouw interesses liggen.

In de MAJOR- en MINOR-vakken kan je de verschillende studiedomeinen verkennen. Deze mag je zelf kiezen! Je MAJOR-vak volg je het hele jaar door. In je MINOR-vak verken je de verschillende opties doorheen het jaar. Op onze school bieden we drie mogelijkheden aan: EXPO, MENS en STEM.

Differentiatiegroepen

We vinden het belangrijk om je binnen een brede eerste graad optimaal te kunnen begeleiden én je tegelijk maximaal voor te bereiden op de tweede graad.

Daarom werken we in 1A voor de lessen Nederlands, wiskunde en Frans in niveaugroepen. Je volgt de lessen in de groep die het best aansluit bij jouw sterktes en mogelijkheden. Elke leerling krijgt daardoor een boeiend en uitdagend leertraject.

Engels en ICT

Onze school kiest ervoor het vak Engels aan te bieden vanaf het eerste jaar, zodat je 6 jaar de tijd hebt om deze taal te ontdekken en onder de knie te krijgen.

We nemen ook het vak ICT op in de algemene vorming van het eerste jaar omdat we je een stevige digitale basis willen aanreiken waarop je daarna kan verder bouwen. We vinden het ook belangrijk dat je leert hoe je veilig kan omgaan met de computer.

Infofilmpje

Lessentabel

aardrijkskunde

2

beeld

1

Engels

1

Frans

3

geschiedenis

1

godsdienst

2

ICT

1

lichamelijke opvoeding

2

mens en samenleving

2

muziek

1

natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

techniek

2

wiskunde

4

MAJOR MENS

2

MINOR (EXPO - MENS - STEM)

2

32

VakLesuren
aardrijkskunde2
beeld1
Engels1
Frans3
geschiedenis1
godsdienst2
ICT1
lichamelijke opvoeding2
mens en samenleving2
muziek1
natuurwetenschappen2
Nederlands4
techniek2
wiskunde4
MAJOR MENS2
MINOR (EXPO - MENS - STEM)2
32