Wie zijn we?

Participatieorganen

Schoolraad

In dit participatieorgaan krijgen leerlingen, ouders, personeelsleden en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school. Vanuit elke geleding nemen drie personen deel.

Voorzitter: Filip Vogelaere 

Directeur: Lieve Blommaerts

Leerlingenparticipatie

Op onze school proberen we alle leerlingen een stem te geven. Om dit te bereiken ondernemen we verschillende acties voor én door leerlingen. Enerzijds is er de lunch met de directeur en anderzijds de groene envelop.

Tijdens de lunch met de directeur krijgen leerlingen uit verschillende jaren en klassen de kans om op een informele manier hun zegje te doen over het reilen en zeilen op onze school.

Enkele keren per jaar leggen we via de groene envelop een aantal stellingen of problemen voor aan onze leerlingen. Zo kunnen ze hun mening kwijt over belangrijke schoolthema's. De voorbije jaren werden onder andere het gsm-gebruik en het pestbeleid in vraag gesteld én werden, dankzij suggesties van de leerlingen, al een aantal veranderingen doorgevoerd.

Tot slot zijn er nog heel wat andere acties waarmee we de betrokkenheid en het welbevinden van onze leerlingen willen verhogen. Ze krijgen bijvoorbeeld regelmatig de kans om zelf activiteiten te organiseren of deel te nemen aan allerlei initiatieven.

Oudercomité

De oudervereniging wil op een opbouwende wijze meewerken aan de realisatie van het opvoedingsproject van het Sint-Jozefsinstituut. Het oudercomité vertegenwoordigt alle ouders en organiseert allerlei vergaderingen en activiteiten om de school te ondersteunen.

Pedagogische raad

Dit is een vergadering van verkozen leerkrachten (+/- om de 6 weken), die samen met de directie de agendapunten bespreken die ingediend worden door collega's.