Wie zijn we?

Pesten

We vinden het van groot belang dat elke leerling zich goed voelt op onze school. Daarom hanteren we een duidelijk ‘pesten dat kan niet’- beleid en zeggen we eenstemmig NEEN tegen pesten, cyberpesten, geweld en seksueel ongewenst gedrag. Wanneer een leerling minder goed in zijn vel zit, kan hij voor een gesprek aankloppen bij zijn klassenleraar, één van de vertrouwensleerlingen (Ears), vakleerkrachten, leerlingenbegeleiders en/of prefecten. Ook leerlingen die pestgedrag opmerken, signaleren dit best via één van voorgaande kanalen. We nemen elke melding ernstig.

Het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is een meldpunt voor pesterijen. Bij elke melding zullen we onmiddellijk optreden. We werken herstelgericht en zoeken samen met alle betrokkenen naar een geschikte oplossing.

We doen veel om pesten te voorkomen: zo is er veel toezicht tijdens de pauzes, hebben we de zorg op school goed uitgebouwd en zijn onze Ears bereikbaar op een vaste locatie. We leren onze leerlingen het onderscheid tussen pesten, plagen, ruziemaken,… We benadrukken dat pesten melden niet klikken is maar helpen, we hebben oog voor het welbevinden van onze leerlingen, proberen hun sociale vaardigheden te versterken (teambuilding, conflicthantering, enz.), organiseren acties rond pesten (toneel en film met uitgebreide nabespreking, lessen over het gebruik van sociale media, enz.),…

Geen twee pestsituaties zijn dezelfde, elke pestproblematiek vraagt een individuele aanpak. We hanteren daarbij wel een stappenplan. Een herstelproces starten en pesten stoppen vergt tijd.

Mogelijke interventies die sporen met onze herstelgerichte aanpak:

 • herstelgerichte acties ondernemen met respect voor alle betrokken partijen 
  • gesprekken met pester
  • gesprekken met gepeste
  • herstelgesprek(ken) tussen pester en gepeste onder begeleiding van de leerlingbegeleider en/of prefect
 • getuignissen verzamelen
 • contact opnemen met de ouders
 • de situatie bespreken in de cel leerlingbegeleiding (directie, CLB-medewerker, prefecten, leerlingenbegeleiders)
 • klassenleraar informeren en actief betrekken bij verdere opvolging