Leerlingbegeleiding

Leer- en ontwikkelingsstoornissen

We proberen al onze leerlingen een stimulerende leeromgeving aan te bieden. Voor leerlingen met individuele noden voorzien we extra zorg.

Begeleiding in de eerste graad, de doorstroom- en dubbele finaliteit en aso-tso

Tijdens een persoonlijk gesprek met de leerling en zijn/haar ouders gaan we na welke maatregelen een hulp kunnen zijn en stellen we een persoonlijk begeleidingsplan op. Indien er verslagen of vroegere begeleidingsplannen beschikbaar zijn, vragen we aan de ouders om deze aan de school te bezorgen zodat we daarop kunnen verder bouwen. 

Elk begeleidingsplan bestaat uit een drieluik: engagement van de school, van de leerling en van de ouders. We focussen op wat leerlingen wél kunnen en vinden het belangrijk hen hulpmiddelen te leren gebruiken. 

Via ons leerlingvolgsysteem brengen we alle leerkrachten op de hoogte van het begeleidingsplan. Uiteraard kan dit plan in de loop van het schooljaar bijgestuurd worden. Dit gebeurt steeds in overleg.

Begeleiding in de eerste graad B, de arbeidsgerichte finaliteit en bso

Hier kiezen we niet voor individuele begeleidingsplannen. Alle leerlingen krijgen de nodige extra zorg.

Extra ondersteuning

Voor sommige leerlingen is de zorg die de school kan bieden niet toereikend. Na overleg met ouders, school en CLB kan extra ondersteuning aangevraagd worden bij het ondersteuningsnetwerk.