Schoolleven

Projecten vijfde jaar

Gezondheidstweedaagse

We trekken met al onze vijfdejaars naar De Panne aan de Belgische kust. Tijdens de gezondheidstweedaagse volg je een aantal doe- en leerworkshops i.v.m. een gezonde en duurzame levenshouding. Vier pijlers vormen de kern: beweging, voeding, welzijn en duurzaamheid. Ook de sportdag zit in dit programma vervat. Bovendien trekken we tijd uit om van je klas een hechte groep te maken.

“Think before you post” (ICT-preventie)

We willen je op onze school sensibiliseren om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met het internet, sociale media en je digitale aanwezigheid. We plannen dit project begin februari of maart aangezien de wereldwijde Safer Internet Day in deze periode aandacht vraagt voor een duurzaam en verantwoord gebruik van onze digitale middelen. We zullen ons ook wagen aan een experiment en je vragen om je tijdens een “detox social media-avondje” even los te koppelen van de digitale wereld. Benieuwd wat dat gaat geven!

Verkeer

Elke dag sterven op de Belgische wegen gemiddeld twee personen in het verkeer. De juiste oorzaak van een ongeval achterhalen is vaak niet eenvoudig. Wat we wel zeker weten is dat jongeren oververtegenwoordigd blijven in deze ongevallencijfers. Risico’s op de weg inschatten blijft moeilijk voor hen. Verkeers- en mobiliteitseducatie is dan ook van levensbelang. Daarom organiseren wij in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de gemeente Borsbeek een verkeersweek op onze school. We willen jullie de nodige kennis en vaardigheden aanleren om je veilig in het verkeer te begeven.

Relationele en seksuele vorming (RSV-dag)

Tijdens dit project werken we aan je socio-relationele ontwikkeling: respectvol praten over en omgaan met vriendschap, verliefdheid, seksuele gevoelens en seksueel gedrag, … Aan de hand van verschillende workshops sta je stil bij je eigen houding tegenover deze thema’s, ga je in gesprek met anderen om je eigen visie te verruimen en leer je reflecteren over je standpunten.

Projecten zesde jaar

Eindejaarsreis

Als je stilaan je schoolloopbaan bij ons gaat afronden, is er geen mooiere kers op de taart dan een deugddoende trip van zeven dagen naar het buitenland met je jaargenoten. Naar het schijnt leer je elkaar pas écht kennen op reis! Het wordt een culturele trip naar Barcelona of Rome met een boeiend programma, boordevol activiteiten en (leer)plezier! Mis je kans niet om deze wereldsteden samen met je klasgenoten te verkennen.

Laatstejaarsbal

Elk schooljaar in het derde trimester zetten we onze afstuderende leerlingen in de bloemetjes met een heus bal. Hier is je kans om je samen met je klasgenoten in stijl te tonen. Deze avond draait helemaal rond jullie, tijd dus om je door je leerkrachten van een drankje en een streepje muziek te laten voorzien. Begin dus je maatpak of baljurk al maar uit te kiezen en gooi die spieren al maar los!

CPR

Je krijgt een minicursus CPR (Cardio-Pulmonaire Resuscitatie) aangeboden. Deze cursus streeft ernaar dat je leert inschatten wanneer en hoe je hulp moet inroepen en hoe je eerste hulp en CPR toedient. De lessen reanimatietechnieken worden gegeven door eindejaarsstudenten van het Departement Gezondheidszorg van Thomas More onder deskundige begeleiding van een docent.

OCMW-budgetspel

De workshop ‘Buitenspel’ is een inleefspel over budgetbeheer en schulden. Op deze manier ondervind je hoe gemakkelijk je in een vicieuze cirkel van armoede terechtkomt wanneer je schulden hebt en hoe moeilijk het kan zijn om als gezin de eindjes aan elkaar te knopen. Op een leuke, niet schoolse en interactieve manier trachten wij je prijsbewust te maken en te leren omgaan met geld. Bovendien laten we je kennismaken met de werking van het hedendaagse OCMW: een sociaal huis dat gericht is op een breed en divers publiek en dat aanwezig is in elke gemeente.

Activiteiten van de A-finaliteit

Als je in de derde graad A-finaliteit zit, werk je in een afwisselend rooster van lessen en stages, zodat je al snel heel wat beroepservaring opdoet. Heel wat projecten kleuren je opleiding: o.a. het Halloweenfeest voor kleuters, de projectweek ‘DoodGewoon’ en een Zwarte-Pietenproject.