Wie zijn we?

Gezondheid

De gezondheid van onze leerlingen kan een sterke invloed hebben op hun leren en leven op school. Onder “gezondheid” verstaan wij de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen die een effect hebben op de ontwikkeling van onze leerlingen en hun kansen om samen te leren. Zo besteden we op school aandacht aan beweging en een gezond lichaam (fysiek welzijn), functioneren binnen een groep (sociaal welzijn) en veerkracht (emotioneel welzijn). Door deze gebieden samen te brengen in één gedeelde visie op de gezondheid willen we iedereen op onze school gelijke kansen bieden om zijn talenten en vaardigheden volop te ontplooien.

Binnen deze visie vertrekken we vanuit drie uitgangspunten. Ten eerste, zetten we tijdens verschillende projecten en lessen in op participatie en preventie om samen met de leerlingen een veilige en gezonde leeromgeving te creëren. Vervolgens zien wij de gezondheid van onze leerlingen als een gedeelde verantwoordelijkheid van leerkrachten en begeleiders, externe partners (zoals het CLB), ouders en leerlingen. Zo bouwen we samen met de leerling een netwerk uit dat ondersteuning op maat kan aanbieden. Ten slotte, geloven we dat de gezondheidsbehoeften van onze leerlingen geen obstakels mogen opwerpen voor hun leerproces. Er bestaan binnen de school ook verschillende kanalen en meldingspunten, zoals de individuele leerlingbegeleiding (ILB) en de Ears (een meldingsorgaan van en voor leerlingen), waar leerlingen terecht kunnen om over alle aspecten van hun welzijn te praten.