Leerlingbegeleiding

De Ears

De Ears zijn de vertrouwensleerlingen van onze school, ze zijn het luisterend OOR voor leerlingen die een probleem hebben of die nood hebben aan een goed gesprek.

Op de eerste schooldag zijn de Ears aanwezig om onze nieuwe eerstejaars op te vangen. Ze zijn per twee of per drie peter of meter van één klasje uit het eerste jaar. Voor deze leerlingen zijn zij vooral een laagdrempelig aanspreekpunt. Daarnaast doen de Ears allerlei activiteiten met hun klasje. Op de leefdagen bijvoorbeeld bezoeken ze hun klas en nemen ze deel aan enkele groepsbevorderende activiteiten. 

Tijdens het schooljaar 2023-2024 zullen we enkele Ears opleiden tot conflictbemiddelaars, zodat zij leerlingen kunnen ondersteunen bij het oplossen van onderlinge conflicten. 

Bij het begin van het eerste trimester volgen al onze Ears op zaterdag een vorming waarin groepsvorming en workshops zoals actief luisteren en gesprekstechnieken een plaats krijgen. Tijdens die zaterdag bereiden de Ears ook hun werking voor het eerste trimester voor. Begin tweede trimester gaan ze als groep op weekend om verdere vorming te krijgen en acties voor het tweede en derde trimester uit te werken.

Alle leerlingen zijn welkom bij de Ears. Je kan iemand van de Ears aanspreken op de speelplaats of in de gangen. Tijdens de middagpauze houden ze om de beurt permanentie op de speelplaats. Je herkent ze aan hun T-shirt of hoodie met het rode logo van de Ears. In de winter dragen ze een rode sjaal, die valt in de donkere dagen zeer goed op. Durf je hen niet aan te spreken op de speelplaats? Maak dan een afspraak via de QR-code die je vindt op de permanentielijst. Zij nemen dan contact op met jou. 

De Ears worden ondersteund door 5 leerkrachten. Dit zijn Bert Fosté, Lindsay Peers, Laura Vanlathem, An Verstraelen en Gert Vervaet.

Onze Ears werden laureaat van de Pesten-dat-kan-niet!-prijs 2017-2018!

In februari 2018 reikten Tumult vzw en het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten prijzen uit aan de scholen met het strafste antipestbeleid. 

Onze vertrouwensleerlingen grepen net naast de hoofdprijs, maar mochten wel een mooie prijs in ontvangst nemen, mét de felicitaties van de jury! Volgens hen zijn de Ears er het levende bewijs van dat leerlingen zelf verantwoordelijkheid kunnen opnemen op school als het gaat over groepsvorming, respect en positief omgaan met elkaar.