Wie zijn we?

Nieuwe media

Het SJI voert een actief beleid om leerlingen steeds te sensibiliseren voor en te begeleiden bij een correct en kritisch gebruik van nieuwe media. Het gebruik van nieuwe media is een hulpmiddel bij de algemene persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Het is de bedoeling dat zij kritisch leren omgaan met informatie.

Daarbij leggen we er de nadruk op dat het gebruik van nieuwe media onze leerlingen of anderen niet mag schaden. Leerlingen moeten zich bewust zijn/worden van de impact van kwaadwillig en ondoordacht gebruik.

Met respect voor de huidige jongerencultuur wil onze school bij het gebruik van nieuwe media een correct taalgebruik en correcte omgangsvormen bevorderen.