Wie zijn we?

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. 

Het is op juridisch, financieel en materieel vlak verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Ons schoolbestuur is:

KOBA ZuidkANT

vzw Nooitrust 4

2390 Malle

Afgevaardigd bestuurder: Peter Nys