Leerlingbegeleiding

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Contactgegevens en openingsuren

Het SJI werkt samen met het CLB Ami2 in Mortsel, Sint Benedictusstraat 14, 2640 Mortsel.
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 03 443 90 20
Het centrum is elke werkdag open van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. Elke maandag op schooldagen zijn we open tot 19 u. Je belt best voor een afspraak, zodat onze medewerkers je vlot kunnen verder helpen. Meer info over onze openingstijden (ook tijdens de vakantieperiodes) vind je op onze website.

Je kan bij het CLB ook terecht voor een anoniem chatgesprek: klik hier.

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kunt dus gerust los van de school bij ons aankloppen. Je kunt alleen naar het CLB stappen dat samenwerkt met de school waar de leerling ingeschreven is.

Het CLB op het SJI

Het onthaalteam van het SJI bestaat uit Heidi Adriaensen (maatschappelijk werker), Sien Van Baelen (psychopedagogisch consulent) en Hilde De Meutter (onthaalmedewerker voor medische vragen). Je kan hen rechtstreeks contacteren via het CLB AMi2 van Mortsel (zie hoger) of je kan een afspraak met hen maken via de interne leerlingbegeleiders van de school.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.

Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen.

Je kunt naar het CLB ...

 • als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt;
 • als je moeite hebt met leren;
 • voor studie- en beroepskeuzehulp;
 • als je vragen hebt over je gezondheid, je lichaam  ... ;
 • met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid;
 • voor inentingen.

Je moet naar het CLB ...

 • op medisch onderzoek;
 • als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht);
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs.

De maatregelen die het CLB instelt ter preventie van besmettelijke ziekten zijn ook verplicht.
De school vraagt het CLB erbij van zodra ze vaststelt dat een leerling uitbreiding van zorg nodig heeft. De school en het CLB zullen dan ook altijd de ouders en de leerling zelf erbij betrekken.
Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als je jonger bent dan 12 jaar. De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen.

Onderwijskiezer

Een heel praktisch instrument bij al je onderwijsvragen (studierichtingen, scholen, infomomenten, deeltijds onderwijs, volwassenenonderwijs...), van de hand van het CLB: www.onderwijskiezer.be

Op onderzoek: het medisch consult

De leerlingen uit het 3de secundair krijgen een medisch onderzoek. Dit onderzoek is verplicht.
Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip.
Je kunt de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen.
Om ze te krijgen, kunnen je ouders toestemming geven. Als de arts inschat dat jij bekwaam bent, kan je ook zelf toestemming geven.
1ste secundair (12-13 jaar): HPV (preventie baarmoederhalskanker): 2 inentingen;
3de secundair (14-15 jaar): difterie, tetanus, kinkhoest.

CLB-dossier

Als je bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

 • wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens uit die nodig zijn voor de begeleiding op school;
 • in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding;
 • we behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid;
 • we houden ons aan het beroepsgeheim, de privacywetgeving en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming. Als je jonger dan 12 jaar bent, dan mogen je ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Je kunt vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school

Als je naar een andere school gaat, dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten, maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dit kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan. Een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, moet ook worden overgedragen – als er zo’n verslag bestaat.
Als je niet wilt dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat, moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

En later?

We houden je dossier minstens 10 jaar bij op het CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult.

Een klacht?

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB.