Tweede jaar - Sociale en technische vorming

Specifieke vakken

Toegepaste wetenschappen

Je leert dat heel wat activiteiten in ons dagelijks leven gebaseerd zijn op wetenschappelijke vaststellingen en metingen. Thema’s die aan bod komen zijn: samenwerking, het gebruik van elektrische apparaten, tijd, massa en volume, lengte, temperatuur en kwaliteit.

Realisatietechnieken

De lessen realisatietechnieken zijn een praktische uitwerking van de leerinhouden uit het vak toegepaste wetenschappen. Sociale en technische vaardigheden komen tijdens elke les aan bod. Je werkt met voedsel en met verschillende andere materialen. Je leert onder meer ergonomisch, hygiënisch, milieubewust en veilig te handelen.

NW+

Tijdens dit uur NW+ ga je verder aan de slag met wat je leerde tijdens de lessen natuurwetenschappen. Het accent ligt nu op onderzoekend leren: zelf doen, zelf formuleren en zelf evalueren.

Verdere mogelijkheden na 2A – STV

Je bent voorbereid op elke studierichting in de tweede graad tso. De meest logische keuze na 2A – STV is de studierichting Sociale en technische wetenschappen (STW).
Na een tweede graad STW kan je in de derde graad kiezen voor:

  • Sociale en technische wetenschappen
  • Gezondheids- en welzijnswetenschappen
  • Jeugd- en gehandicaptenzorg* 

Lessentabel

godsdienst 2
aardrijkskunde 1
Frans 4*
geschiedenis 2
lichamelijke opvoeding 2
natuurwetenschappen 1
Nederlands 5*
Engels 2
muzikale opvoeding 1
techniek 2
wiskunde 4
realisatietechnieken 3
toegepaste wetenschappen 2
natuurwetenschappen + 1*
  32

* betekent dat één complementair uur is toegevoegd.

 

Info en inschrijvingen

Het SJI-filmpje

gemaakt door oud-leerling Jeroen Broeckx is te bekijken via deze link

SJI op Flickr

Foto's van onze activiteiten zijn te bewonderen op Flickr!

Bekijk ze hier...

Hoofdschool

Sint-Jozefsinstituut
Lucien Hendrickxlei 2B
2150 Borsbeek

03 321 53 51

Web

www.sji-borsbeek.be
info@sji-borsbeek.be

Kaart

Go to top