aso - 2de graad - wetenschappen

Toelichting

Biologie

Je leert hoe levende organismen opgebouwd zijn en hoe zefunctioneren in relatie met de omgeving. Dit doe je aan de hand van microscopie, labo’s, dissecties en biotoopstudies.

Chemie

We dompelen je onder in de opbouw van de materie en je onderzoekt chemische reacties zoals verbranden, roesten en het maken van nieuwe stoffen,… Uiteraard bestudeer je deze chemische reacties aan de hand van labo-oefeningen.

Fysica

Je bestudeert de natuurverschijnselen. De rechtlijnige voortplanting, de weerkaatsing en de breking van het licht neem je onder de loep. Kracht en beweging, arbeid, energie en vermogen bieden je de mogelijkheid tabellen of grafieken te maken en te interpreteren. Ook hier toets je de theorie aan de werkelijkheid door middel van experimenten.

Natuurwetenschappen+

Het vak NW+ is een interessante aanvulling op de lessen biologie, chemie en fysica. Ook je talenten voor wiskunde en informatica worden aangesproken. Tijdens dit lesuur stimuleren we je om zelfstandig wetenschappelijke thema’s te onderzoeken, om kritisch om te gaan met wetenschappelijke informatie, om verbanden te zoeken tussen de leerstof en de actualiteit en om deel te nemen aan wetenschapswedstrijden.

Verdere mogelijkheden

Na een tweede graad Wetenschappen kan je in de derde graad kiezen voor:

  • Moderne talen – Wetenschappen
  • Moderne talen – Wiskunde
  • Wetenschappen – Wiskunde

 

Lessentabel

  3de jaar 4de jaar
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 1
Engels 3 3*
Frans 4 4
Duits / 1
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 5 5
biologie 2 2
chemie 2 2
fysica 2 2
informatica 1* /
expressie 1* 1
natuurwetenschappen+ 1* 1*
  32 32

* betekent dat één complementair uur is toegevoegd.

 

Info en inschrijvingen

Het SJI-filmpje

gemaakt door oud-leerling Jeroen Broeckx is te bekijken via deze link

SJI op Flickr

Foto's van onze activiteiten zijn te bewonderen op Flickr!

Bekijk ze hier...

Hoofdschool

Sint-Jozefsinstituut
Lucien Hendrickxlei 2B
2150 Borsbeek

03 321 53 51

Web

www.sji-borsbeek.be
info@sji-borsbeek.be

Kaart

Go to top