aso - 2de graad - economie

Toelichting

In deze studierichting kan je kiezen voor 2 verschillende leerwegen wiskunde.
In leerweg 4 (LW4) krijg je 4 lesuren wiskunde, in leerweg 5 (LW5) krijg je 5 lesuren.

Economie

Je verkent en beschrijft de economische realiteit. Dit doe je aan de hand van allerlei thema’s. Je komt er al snel achter dat ondernemen een risicovolle maar boeiende bezigheid is.
Je vergelijkt de kleine met de grote onderneming. Je staat stil bij produceren voor de wereldmarkt en economische groei en welvaart.

Economie+

Het vak ECO+ is een interessante aanvulling op de lessen economie. Ook wiskunde en informatica worden geïntegreerd. Tijdens dit lesuur werk je zelfstandig aan economische onderwerpen, je leert kritisch omgaan met informatie en je zoekt verbanden tussen de leerstof en de actualiteit.

Verdere mogelijkheden

Na een tweede graad Economie kan je in de derde graad kiezen voor:

  • Economie – Wiskunde (logische keuze voor wie in de 2de graad voor LW5 koos.
  • Economie – Moderne talen (logische keuze voor wie in de 2de graad voor LW4 koos)

 

Lessentabel

  3de jaar 4de jaar
  LW4 LW5 LW4 LW5
godsdienst 2  2 2 2
aardrijkskunde  1  1  1 1
Engels  3  3  3* 3*
Frans  4  4  4 4
Duits  /  /  1 1
geschiedenis  2  2  2 2
lichamelijke opvoeding  2  2  2 2
Nederlands  4  4  4 4
wiskunde  4  5  4 5
biologie  1  1  1 1
chemie  1  1  1 1
fysica  1  1  1 1
informatica  1  1  / /
expressie  1  /  1 /
economie  4  4  4  4
economie+  1* 1*  1* 1*
  32  32  32 32

* betekent dat één complementair uur is toegevoegd.

 

Info en inschrijvingen

Het SJI-filmpje

gemaakt door oud-leerling Jeroen Broeckx is te bekijken via deze link

SJI op Flickr

Foto's van onze activiteiten zijn te bewonderen op Flickr!

Bekijk ze hier...

Hoofdschool

Sint-Jozefsinstituut
Lucien Hendrickxlei 2B
2150 Borsbeek

03 321 53 51

Web

www.sji-borsbeek.be
info@sji-borsbeek.be

Kaart

Go to top