Leerstoornissen

In de dagelijkse lespraktijk zorgen leerkrachten voor een stimulerende omgeving onder meer door rekening te houden met  een aantal maatregelen die elke leerling ten goede komen. Indien nodig voorzien we voor een individuele leerling de nodige remediëring.

Begeleiding in de A-stroom

Wanneer een leerling nood heeft aan compenserende en dispenserende maatregelen, vragen we een attest en een gemotiveerd verslag. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de zorgvraag te melden bij de inschrijving en de nodige documenten aan de school te overhandigen. 

Wanneer het dossier in orde is, gaan we tijdens een intakegesprek met de leerling en de ouders na welke maatregelen voor de individuele leerling een hulp zijn. De school beschikt over standaardbegeleidingsplannen met maatregelen die door het hele team gedragen worden. In elk persoonlijk begeleidingsplan nemen een selectie van deze maatregelen op. Om tot deze selectie te komen, stellen we ons steeds vraag wat de leerling nodig heeft.

Wanneer er een vraag komt naar begeleidingsmaatregelen die afwijken van het gangbare of wanneer we zelf vaststellen dat de gangbare maatregelen voor sommige leerlingen niet toereikend zijn, bespreken we dit in het D-team en met de klassenraad. Indien mogelijk nemen we dan bijkomende maatregelen.

Elk begeleidingsplan bestaat uit een drieluik: engagement van de school, van de leerling en van de ouders of voogd. Dispenserende maatregelen proberen we zoveel mogelijk te vermijden: we vinden het belangrijk leerlingen hulpmiddelen te  leren gebruiken in plaats van hen vrij te stellen.

We voegen het begeleidingsplan toe aan het leerlingvolgsysteem zodat alle leerkrachten op de hoogte zijn van de begeleidende maatregelen. Een begeleidingsplan kan uiteraard in de loop van het schooljaar bijgestuurd worden. Dit gebeurt steeds in overleg.

Elk begeleidingsplan wordt elk schooljaar vernieuwd.

Begeleiding in de B-stroom

Alle leerlingen krijgen extra zorg en de leerkrachten spelen in op elke nood van een individuele leerling. Vandaar dat we standaard geen begeleidingsplannen opstellen voor onze B-stroom-leerlingen.

GON-  en ION-begeleiding

Sommige leerlingen hebben recht op GON-begeleiding. We staan open voor GON en willen ruimte scheppen voor een goede begeleiding door een goede samenwerking met GON-begeleiders.
Op basis van onze afspraken hopen we elke GON-begeleiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen voor alle partijen.

Ook ION-leerlingen zijn welkom op voorwaarde dat de problematiek het draagvlak van de collega’s niet overschrijdt.

Info en inschrijvingen

Leer onze school kennen tijdens onze infodag op 16 maart.

Lees meer...

Agenda

Paasvakantie
06.04.2019 - 21.04.2019
Pasen
21.04.2019
Orde 1K
21.04.2019
Vrije dag
22.04.2019
Paasmaandag
22.04.2019

Klik hier om de volledige agenda te bekijken.

Het SJI-filmpje

gemaakt door oud-leerling Jeroen Broeckx is te bekijken via deze link

SJI op Flickr

Foto's van onze activiteiten zijn te bewonderen op Flickr!

Bekijk ze hier...

Hoofdschool

Sint-Jozefsinstituut
Lucien Hendrickxlei 2B
2150 Borsbeek

03 321 53 51

Web

www.sji-borsbeek.be
info@sji-borsbeek.be

Kaart

Go to top